नेपाल भूकम्प कोष स्थापना उठ्ने download

 

ninja

Ninja जापानमा नेपाली रेस्टुरेन बाट सयग गरीडीनू हुन अनुरेा गर्दाछैा

नपालमा ठुलाे भुकम्पा भयकाे छ यसकाे लागी जापनमा भयका नेपाली ले सयोग गरी केही हुन्छकी भनी म जापानी भएनी सयाेग गर्नकाे लागी हजुरकाे पसल सम्म आय दुख नमानी सयोग गरिदीनु

Ninja made donation flyer for nepal restaurant in japan.

1. उड्ने flyer
gienekin_chirashi

download

2. संग्रह बक्स सन्देश Collection box message

box_gienkin_2

download